bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Pomegranate Wellness Spa Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Pomegranate Wellness Spa Hotel - Халкидики / Касандра, Неа Потидея

Празници - Намаления и промоции

573лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Включена закуска

21 резервации наскоро
752лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2314лв
1910лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Включена закуска

27 резервации наскоро
-17%
2941лв
2425лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-18%
452лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Включена закуска

28 резервации наскоро
851лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Пълен пансион

25 резервации наскоро
631лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
8318лв
6864лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Включена закуска

21 резервации наскоро
-17%
9885лв
8150лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
3776лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3104лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Включена закуска

22 резервации наскоро
5786лв
4775лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Включена закуска

23 резервации наскоро
-17%
7352лв
6061лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-18%
860лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Включена закуска

30 резервации наскоро
1128лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2467лв
1850лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

22 септември 2024
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
3963лв
2893лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

22 септември 2024
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-27%
3138лв
2354лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

22 септември 2024
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%

Pomegranate Spa Hotel предлага 5 звездно ниво на обслужване и е място за идеална почивка. Насладете се на красивите пейзажи, модерния дизайн и безупречното обслужване! Музикаленият фонтан пред входа на хотела всяка вечер ще ви удивлява с приказен спектакъл от светлина, звук, вода и огън. Отдайте се на очарователни гледки към Егейско море, басейни стил лагуна, уникален Spa & Wellness център, висококачествени кулинарни изживявания.

Местоположение на Pomegranate Wellness Spa Hotel, Халкидики

Pomegranate Wellness Spa Hotel * 5 се намира на едно от най-хубавите места на полуостров Касандра. Двете страни на комплекса са с изглед море. Международното летище Македония е само на 55 км.

разстояние до плажа: 270m
разстояние до центъра: 1.5km
разстояние до супермаркет: 0 km

Адрес: Неа Потидея, Гърция

Удобства в Pomegranate Wellness Spa Hotel

Удобства: 24 часа рецепция, ресторант а ла карт, климатик, бар, обмяна на валута, доктор (на повикване), химическо чистене, асансьор, интернет (безжичен), пералня, мини маркет, паркинг (безплатно), обслужване по стаите, събуждане по телефона.
За децата: анимационна програма, детегледачка (по заявка), детски басейн с формата на Мики Маус, детски менюта, столче за хранене, мини клуб, детска площадка
Развлечения: бар, бар на плажа и басейна, нощен клуб, музика на живо, гръцка вечер.
Спортни съоръжения: Boccia, дартс, фитнес зала, плувен басейн (открит), тенис на маса, тенис корт.
• Пясъчен плаж • Безплатни шезлонги и плажни чадъри • Безплатно плажни кърпи и кърпи за басейна • Съблекални и стаи за почивка

Стаи и настаняване в Pomegranate Wellness Spa Hotel

172 просторни стаи и апартамента са проектирани от известния архитект German Enin и предлагат на гостите избор между три различни нива на настаняване: елегантни стаи, лукс и престиж апартаменти. Всяко помещение разполага с уникално арт докосване - оригинална картина на известния художник Victor Shilov, която изобразява местни гръцки пейзажи. Удобства на помещенията:
• Климатик / отопление • Балкон или тераса • King Size или персон и половина легла • LED TV • Сателитна телевизия • CD / DVD-плейър • Минибар (срещу допълнително заплащане) • Бебешко креватче - при заявка, безплатно.
• Директен телефон • Безплатен Wi-Fi в стаята и в целия курорт • Електронен сейф • Кафе машина Nespresso (4 безплатни капсули на ден) • Хидромасажна вана или душ • Козметика за баня въз основа на зехтин
• Сешоар • Халати и чехли • Избор на възглавници • Допълнително легло (фотьойл) • Ежедневно почистване • Вечерен сервиз • Стаи за хора с увреждания

Хранене, ресторанти и барове в Pomegranate Wellness Spa Hotel

4 бара и 3 ресторанта всеки ден обслужват гостите на Pomegranate Wellness Spa Hotel. Екзотичните ястия са направени от най-добрите съставки с истинска грижа и внимание.
Основен ресторант "ЗЕВС" • Закуска: 7:00-10:00 • Вечеря: 19:00 - 21:30
Тематични вечери два пъти седмично (гръцки, италиански, азиатски). Специални диетични ястия (без глутен, без лактоза, вегетариански).
"Посейдон Таверна" се намира до главния басейн с изглед към морето. Ресторантът предлага модерна местна и средиземноморска кухня с прясна риба. • Работно време: 12.00 - 00.00 (обяд и вечеря)
Gourmet ресторант "Хермес" • Работно време: 19:00 - 00:00
• 24-часово обслужване на разположение срещу допълнително заплащане.

Почивка и забавления в Pomegranate Wellness Spa Hotel

Pomegranate Wellness Spa Hotel разполага с един от най-добрите СПА центрове в Гърция. СПА центърът се състои от 1 700 квадратни метра и включва плувни басейни, сауни, масажни кабинети, салони за красота, медицински кабинети и фитнес център. Дизайнът на спа центъра е уникален благодарение на участието на някои от най-талантливите дизайнери и архитекти. Стените, подовете и таваните са направени от мрамор и камък. СПА центърът е умело разделен на различни зони, а кърпите, халатите за баня, чехлите и всичко необходимо е предвидено за гостите.
• Закрит плувен басейн с морска вода • византийски хамам най-големия в Гърция (70 кв.м) • Ароматна парна баня • Баня с хималайска сол • финландска сауна • Джакузи - вани за 6 и 12 човека • Леден фонтан
• Руска баня, шокова каца със студена вода • Рефлексотерапия с чакълест път • Кнайп терапия • Тропически душ и Аромотерапия душ • Египетска баня Rasul • Фоайе • Напълно оборудвана фитнес зала • "Витамин бар" предлагащ пресни сокове и чай.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1578лв
1184лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1131лв
848лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-25%
2128лв
1596лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-25%
1262лв
947лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
904лв
678лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-25%
1702лв
1277лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-25%
3830лв
2872лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-25%
2035лв
1526лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-25%
2840лв
2130лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
2553лв
1915лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-25%
1894лв
1420лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1357лв
1018лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
3156лв
2367лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
4255лв
3192лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-25%
2261лв
1696лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
4426лв
3762лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3621лв
3078лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
1947лв
1655лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
2394лв
2035лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1583лв
1187лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-25%
2979лв
2234лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-25%
2209лв
1657лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
2873лв
2442лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2336лв
1986лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
3173лв
2697лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
3889лв
3306лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1809лв
1357лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-25%
3404лв
2553лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-25%
2525лв
1894лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
947лв
710лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
678лв
509лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-25%
1277лв
957лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-25%
1916лв
1628лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1558лв
1324лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
2726лв
2317лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
3352лв
2849лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1168лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1437лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4068лв
3458лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
4963лв
4219лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
5012лв
4009лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-20%
5370лв
4296лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2572лв
2042лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-21%
1945лв
1545лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-21%
5370лв
4564лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
6444лв
5477лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3222лв
2739лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
4027лв
3423лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3356лв
2853лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
14891лв
11913лв
5-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
15786лв
12629лв
5-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3164лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2627лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
6712лв
5705лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
5594лв
4755лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
4798лв
3503лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-27%
3759лв
3195лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
2237лв
1790лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-20%
2685лв
2148лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
3184лв
2706лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2647лв
2250лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
12725лв
10817лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
11159лв
9485лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1638лв
1350лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-18%
2086лв
1717лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-18%
14286лв
12143лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
12496лв
10622лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
3222лв
2739лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
3759лв
3061лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-19%
3132лв
2551лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-19%
10266лв
8726лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
11708лв
9952лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
18786лв
14626лв
31.08-08.09
4 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-22%
17354лв
13517лв
31.08-08.09
4 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-22%
6265лв
5325лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
7518лв
6390лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3222лв
2631лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
2685лв
2193лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-18%
3222лв
2658лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-18%
2685лв
2215лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-18%
2237лв
1902лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3759лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3132лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2237лв
1902лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
13425лв
10740лв
29.08-03.09
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
12530лв
10024лв
29.08-03.09
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-20%
2715лв
2143лв
14-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-21%
3609лв
2848лв
14-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-21%
15998лв
13598лв
30.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
14029лв
11924лв
30.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
6328лв
5378лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
5254лв
4466лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
4298лв
3439лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
5641лв
4513лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
5370лв
4564лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
4475лв
3804лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2237лв
1902лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
3580лв
3043лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
4296лв
3651лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
7160лв
6086лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
10424лв
8339лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-20%
8592лв
7303лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
11050лв
8840лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1790лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2148лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
10266лв
8726лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
11708лв
9952лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1191лв
908лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-24%
1638лв
1248лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-24%
2979лв
2234лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-25%
1583лв
1187лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-25%
2209лв
1657лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
9799лв
8329лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
8563лв
7279лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
3721лв
3163лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3095лв
2630лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
11159лв
9485лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
12725лв
10817лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
7831лв
6656лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
9397лв
7988лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
8055лв
6847лв
10-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
6712лв
5705лв
10-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
3222лв
2739лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
9090лв
7726лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
7971лв
6775лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2237лв
1902лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
2434лв
2069лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
2993лв
2544лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
10642лв
8643лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-19%
8852лв
7193лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-19%
7008лв
5957лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
8440лв
7174лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
3759лв
3195лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3759лв
3007лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3132лв
2506лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
9397лв
7988лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
7831лв
6656лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
6377лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
7272лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
14891лв
11913лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
15786лв
12629лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2237лв
1902лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
8363лв
7108лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
7333лв
6233лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
3688лв
3106лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-16%
4583лв
3858лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-16%
4112лв
3084лв
23-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-25%
5231лв
3923лв
23-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
6605лв
4954лв
23-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-25%
5294лв
4500лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
6368лв
5413лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1342лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1611лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1790лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2148лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2685лв
2282лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
3222лв
2739лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1790лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2148лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
12725лв
10817лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
11159лв
9485лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
8800лв
7480лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
10035лв
8530лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2237лв
1902лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
5254лв
4466лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4359лв
3705лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
9751лв
8288лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
11317лв
9620лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
12069лв
10027лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-17%
10216лв
8493лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-17%
3259лв
2444лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
2006лв
1504лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-25%
3057лв
2598лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
3683лв
3131лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1790лв
22-26 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2148лв
22-26 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6314лв
23-27 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5018лв
23-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5956лв
23-27 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
4400лв
23-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
14666лв
12466лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
16725лв
14216лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
8950лв
7607лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
10740лв
9129лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
5370лв
4564лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1342лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1611лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4475лв
3804лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2685лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3222лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2237лв
1902лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
4296лв
3651лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3580лв
3043лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
4296лв
3651лв
5-13 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3580лв
3043лв
5-13 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
11708лв
9952лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
10266лв
8726лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
2237лв
1902лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
14342лв
12191лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
12552лв
10669лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
2726лв
2317лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3352лв
2849лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3894лв
3310лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
4789лв
4071лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
7642лв
6392лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-16%
8984лв
7511лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-16%
1844лв
1553лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-16%
2292лв
1929лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-16%
2028лв
1681лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-17%
2565лв
2124лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-17%
5294лв
4500лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2162лв
1837лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
4399лв
3739лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
2609лв
2218лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2237лв
1902лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2148лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1790лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
5370лв
4564лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4475лв
3804лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
1611лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1342лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
14348лв
12195лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
16361лв
13907лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3222лв
2739лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
7518лв
6122лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-19%
2685лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
6265лв
5101лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-19%
2685лв
2282лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
3222лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
9565лв
8130лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
10907лв
9271лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
22100лв
3-10 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
20847лв
3-10 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
5370лв
4564лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3916лв
3328лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
4699лв
3994лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4475лв
3804лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
11635лв
9889лв
5-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
10203лв
8672лв
5-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
9397лв
7988лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
7831лв
6656лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
3222лв
2739лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
3522лв
2994лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
7518лв
6390лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4238лв
3602лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
6265лв
5325лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
3222лв
2739лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
12055лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
5370лв
19-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
15366лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4475лв
19-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
8462лв
6770лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
8999лв
7199лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
5863лв
4983лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4789лв
4071лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
1016лв
23-25 Авг
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
837лв
23-25 Авг
на човек

2 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
10412лв
8850лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3115лв
2648лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
3831лв
3257лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
8971лв
7625лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1947лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
2394лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2873лв
2442лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2336лв
1986лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
4789лв
4071лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3894лв
3310лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
11404лв
8822лв
2-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-23%
10509лв
8133лв
2-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-23%
1719лв
1375лв
5-11 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-20%
6664лв
5331лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
5265лв
4212лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
5-11 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
4012лв
3210лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
8105лв
6484лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2866лв
2293лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-20%
3761лв
3008лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
8279лв
6623лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
10068лв
8055лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
5265лв
4212лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4012лв
3210лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
2256лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1719лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
4775лв
3623лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-24%
6028лв
4571лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-24%
5523лв
4142лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
3957лв
2968лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-25%
7448лв
5437лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-27%
2128лв
1553лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-27%
1131лв
848лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-25%
1578лв
1184лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
904лв
678лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-25%
1702лв
1277лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-25%
1262лв
947лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1314лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
20149лв
15374лв
20-27 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-24%
6292лв
5349лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
5218лв
4436лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
21402лв
16332лв
20-27 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-24%
1404лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6618лв
5625лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1752лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
5275лв
21-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
5499лв
4674лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
4380лв
21-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2110лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4783лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
5454лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1611лв
23-26 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2237лв
1902лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1342лв
23-26 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
8800лв
7480лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
7445лв
5956лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
10035лв
8530лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
15786лв
12629лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
14891лв
11913лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-20%
3222лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7893лв
6314лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2685лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
6712лв
5705лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
8055лв
6847лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
8363лв
7108лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
7333лв
6233лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
22100лв
17680лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
11733лв
9973лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
5370лв
4564лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
6444лв
5477лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5370лв
4564лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
20847лв
16678лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
4475лв
3804лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
13380лв
11373лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5867лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
6690лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
10266лв
8726лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
12629лв
10103лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
11708лв
9952лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
11913лв
9530лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
8363лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
7333лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
3580лв
3043лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
4296лв
3651лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3222лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2685лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
4475лв
3804лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
25257лв
20206лв
5-13 Авг
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
4699лв
3994лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
23825лв
19060лв
5-13 Авг
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
5370лв
4564лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3916лв
3328лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
11159лв
9485лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
12725лв
10817лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
5370лв
4564лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4475лв
3804лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
8592лв
7303лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
7160лв
6086лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
1074лв
12-14 Авг
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
895лв
12-14 Авг
на човек

2 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
9090лв
7726лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
7971лв
6775лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3222лв
14-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2685лв
14-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1342лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1611лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
18943лв
15154лв
16-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
17869лв
14295лв
16-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-20%
3426лв
2912лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
3784лв
3216лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
10907лв
9271лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
9565лв
8130лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
2148лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1790лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
9364лв
7959лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
7285лв
6193лв
19-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
3016лв
2564лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
3643лв
3096лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
6032лв
5128лв
19-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
10706лв
9100лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
14871лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3585лв
3047лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2179лв
1852лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
2627лв
2233лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2148лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1790лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2958лв
2514лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
12902лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
16110лв
12888лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
15036лв
12028лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
2394лв
2035лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1947лв
1655лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
18794лв
15036лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
17541лв
14033лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-20%
10740лв
26-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
12530лв
26-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
13425лв
26-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
10024лв
26-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
3022лв
2515лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-17%
7769лв
6438лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-17%
3805лв
3163лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-17%
9201лв
7620лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-17%
12078лв
9461лв
1-6 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-22%
6412лв
5309лв
1-7 Сеп
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-17%
5070лв
4202лв
1-7 Сеп
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-17%
11183лв
8763лв
1-6 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-22%
2189лв
1823лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-17%
6901лв
5715лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-17%
11410лв
9351лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-18%
5130лв
4247лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-17%
5827лв
4829лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-17%
1741лв
1451лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-17%
4056лв
3361лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-17%
9557лв
7838лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-18%
2462лв
2018лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-18%
1925лв
1579лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-18%
5532лв
4495лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-19%
6651лв
5402лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-19%
5034лв
4027лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1146лв
917лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1433лв
1146лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1504лв
1203лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
4139лв
3311лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1880лв
1504лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1880лв
1504лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1433лв
1146лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2149лв
1719лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-20%
4012лв
3210лв
9-16 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2820лв
2256лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
5265лв
4212лв
9-16 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1973лв
1479лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2261лв
1696лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-25%
2660лв
1942лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-27%
3156лв
2367лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
4134лв
3100лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
9367лв
7025лв
26.09-01.10
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-25%
4255лв
3192лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-25%
7373лв
5530лв
26.09-01.10
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
1413лв
1060лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-25%
3686лв
2765лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-25%
8268лв
6201лв
26.09-01.10
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1714лв
1251лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-27%
716лв
537лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-25%
1164лв
873лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
998лв
20-22 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
10902лв
9267лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
12468лв
10598лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
819лв
20-22 Юли
на човек

2 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
12468лв
10598лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
21402лв
17121лв
20-27 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
10902лв
9267лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
5218лв
4436лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
7366лв
5993лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-19%
20149лв
16119лв
20-27 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
4604лв
3913лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4323лв
3675лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
3821лв
3248лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
6113лв
4973лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-19%
9917лв
8429лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
14542лв
11633лв
21-26 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2749лв
2337лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
3309лв
2812лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
15437лв
12349лв
21-26 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
8682лв
7379лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
895лв
22-24 Юли
на човек

2 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
8726лв
6981лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
7333лв
6233лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
7652лв
6122лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
8363лв
7108лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3916лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1074лв
22-24 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5594лв
4475лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
6712лв
5370лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
4699лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3047лв
2590лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3360лв
2856лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3759лв
3195лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4475лв
3580лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
2148лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5370лв
4564лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
1790лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
3580лв
3043лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
4296лв
3651лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
5370лв
4296лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
20847лв
15635лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-25%
22100лв
16575лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
6444лв
5477лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5018лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4400лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
8950лв
7607лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
6444лв
5477лв
26.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
10740лв
9129лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
5370лв
4564лв
26.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
20847лв
16678лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1611лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
13380лв
11373лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
10266лв
8726лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
22100лв
17680лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
11708лв
9952лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
10907лв
9271лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1342лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
11733лв
9973лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
9565лв
8130лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
9471лв
28-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7518лв
6390лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
6265лв
5325лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
8934лв
28-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
8800лв
7480лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
15786лв
12629лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
11913лв
29.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
14360лв
12206лв
29.07-31.08
на човек

33 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
12629лв
29.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
10035лв
8530лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
17314лв
14717лв
29.07-31.08
на човек

33 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
14891лв
11913лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1342лв
30.07-02.08
на човек

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
7333лв
6233лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
8363лв
7108лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1611лв
30.07-02.08
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1790лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2237лв
1902лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
2148лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2685лв
2282лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
537лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
447лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
8950лв
7607лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
10740лв
9129лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3580лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
10740лв
9129лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
39858лв
33541лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-16%
22100лв
17680лв
3-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
4296лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
10907лв
9271лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
32519лв
27384лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-16%
7518лв
6390лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
20847лв
16678лв
3-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
9565лв
8130лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
6265лв
5325лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
8950лв
7607лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1673лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
17855лв
15177лв
4-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
5370лв
4564лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4475лв
3804лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
1467лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
20361лв
17307лв
4-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
6444лв
5477лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
7652лв
6504лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
3217лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2685лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
8726лв
7417лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1342лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
5370лв
4564лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1611лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4475лв
3804лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
5370лв
4564лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
12725лв
10817лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
11159лв
9485лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
3759лв
3195лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
6690лв
7-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5867лв
7-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
4475лв
3804лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
5370лв
4564лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
29782лв
23825лв
9-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
31572лв
25257лв
9-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
20847лв
16678лв
10-17 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
22100лв
17680лв
10-17 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
18179лв
15452лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
15942лв
13550лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
7893лв
6314лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
11159лв
9485лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
6712лв
5705лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
12725лв
10817лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
7445лв
5956лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
5594лв
4755лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
6712лв
5705лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
8055лв
6847лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4475лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
3222лв
2739лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1678лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
5370лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2014лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1790лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2685лв
2282лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
2148лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
15053лв
12795лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2237лв
1902лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
8363лв
7108лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
13200лв
11220лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
7333лв
6233лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
5370лв
4564лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
15314лв
12251лв
16-26 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
13971лв
11177лв
16-25 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
6444лв
5477лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
11050лв
8840лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
13166лв
10532лв
16-25 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
10424лв
8339лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
14419лв
11535лв
16-26 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-20%
5594лв
4755лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
23353лв
18682лв
17-25 Авг
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
18943лв
15154лв
17-23 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
6690лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
24785лв
19828лв
17-25 Авг
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3222лв
2739лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3759лв
3195лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
37945лв
31326лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-17%
5867лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
3132лв
2663лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
17869лв
14295лв
17-23 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
11819лв
9792лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-17%
30114лв
24905лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-17%
2685лв
2282лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
6712лв
5705лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
14862лв
12294лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-17%
5370лв
4564лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
6444лв
5477лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
10706лв
9100лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2935лв
2494лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
3248лв
2761лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
7971лв
6775лв
19-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
9364лв
7959лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
9090лв
7726лв
19-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2569лв
2183лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
24120лв
19677лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-18%
30921лв
25163лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-19%
3106лв
2640лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
6277лв
5335лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
5158лв
4384лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
2394лв
2035лв
23-29 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
2931лв
2492лв
23-29 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
7518лв
6014лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
8055лв
6444лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
389лв
25-26 Авг
на човек

1 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
8381лв
7124лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
10559лв
8495лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
16110лв
12888лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
479лв
25-26 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
13781лв
11059лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
6814лв
5792лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
15036лв
12028лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
6467лв
5497лв
26-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
13425лв
10740лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
5986лв
5088лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1558лв
1324лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
6712лв
5370лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1916лв
1628лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4867лв
4137лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
3115лв
2648лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
5747лв
4885лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3831лв
3257лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
6265лв
5012лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
4673лв
3972лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
5572лв
4736лв
26-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
12530лв
10024лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-20%
2394лв
2035лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
13109лв
11000лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-16%
2873лв
2442лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
14216лв
11967лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-16%
2336лв
1986лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
12157лв
10238лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-16%
1947лв
1655лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
15373лв
12894лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-16%
3279лв
2769лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-16%
5012лв
4009лв
29.08-02.09
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
8084лв
6871лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
4062лв
3429лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-16%
6712лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5370лв
4296лв
29.08-02.09
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
6265лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
6965лв
5920лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
4467лв
3768лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-16%
5541лв
4672лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-16%
7030лв
5881лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-16%
3335лв
2787лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-16%
8266лв
6910лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-16%
2663лв
2228лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-16%
14089лв
10970лв
1-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-22%
13015лв
10137лв
1-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-22%
6778лв
5646лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-17%
5749лв
4791лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-17%
3850лв
3158лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-18%
4924лв
4035лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
5751лв
4762лв
2-6 Сеп
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-17%
5255лв
4066лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-23%
1352лв
1120лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-17%
11404лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5751лв
4762лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-17%
10509лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
4856лв
4024лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска