bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Pomegranate Wellness Spa Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Pomegranate Wellness Spa Hotel - Халкидики / Касандра, Неа Потидея

Празници - Намаления и промоции

1537лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2510лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1297лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро

Pomegranate Spa Hotel предлага 5 звездно ниво на обслужване и е място за идеална почивка. Насладете се на красивите пейзажи, модерния дизайн и безупречното обслужване! Музикаленият фонтан пред входа на хотела всяка вечер ще ви удивлява с приказен спектакъл от светлина, звук, вода и огън. Отдайте се на очарователни гледки към Егейско море, басейни стил лагуна, уникален Spa & Wellness център, висококачествени кулинарни изживявания.

Местоположение на Pomegranate Wellness Spa Hotel, Халкидики

Pomegranate Wellness Spa Hotel * 5 се намира на едно от най-хубавите места на полуостров Касандра. Двете страни на комплекса са с изглед море. Международното летище Македония е само на 55 км.

разстояние до центъра: 1.5km

Удобства в Pomegranate Wellness Spa Hotel

Удобства: 24 часа рецепция, ресторант а ла карт, климатик, бар, обмяна на валута, доктор (на повикване), химическо чистене, асансьор, интернет (безжичен), пералня, мини маркет, паркинг (безплатно), обслужване по стаите, събуждане по телефона.
За децата: анимационна програма, детегледачка (по заявка), детски басейн с формата на Мики Маус, детски менюта, столче за хранене, мини клуб, детска площадка
Развлечения: бар, бар на плажа и басейна, нощен клуб, музика на живо, гръцка вечер.
Спортни съоръжения: Boccia, дартс, фитнес зала, плувен басейн (открит), тенис на маса, тенис корт.
• Пясъчен плаж • Безплатни шезлонги и плажни чадъри • Безплатно плажни кърпи и кърпи за басейна • Съблекални и стаи за почивка

Стаи и настаняване в Pomegranate Wellness Spa Hotel

172 просторни стаи и апартамента са проектирани от известния архитект German Enin и предлагат на гостите избор между три различни нива на настаняване: елегантни стаи, лукс и престиж апартаменти. Всяко помещение разполага с уникално арт докосване - оригинална картина на известния художник Victor Shilov, която изобразява местни гръцки пейзажи. Удобства на помещенията:
• Климатик / отопление • Балкон или тераса • King Size или персон и половина легла • LED TV • Сателитна телевизия • CD / DVD-плейър • Минибар (срещу допълнително заплащане) • Бебешко креватче - при заявка, безплатно.
• Директен телефон • Безплатен Wi-Fi в стаята и в целия курорт • Електронен сейф • Кафе машина Nespresso (4 безплатни капсули на ден) • Хидромасажна вана или душ • Козметика за баня въз основа на зехтин
• Сешоар • Халати и чехли • Избор на възглавници • Допълнително легло (фотьойл) • Ежедневно почистване • Вечерен сервиз • Стаи за хора с увреждания

Хранене, ресторанти и барове в Pomegranate Wellness Spa Hotel

4 бара и 3 ресторанта всеки ден обслужват гостите на Pomegranate Wellness Spa Hotel. Екзотичните ястия са направени от най-добрите съставки с истинска грижа и внимание.
Основен ресторант "ЗЕВС" • Закуска: 7:00-10:00 • Вечеря: 19:00 - 21:30
Тематични вечери два пъти седмично (гръцки, италиански, азиатски). Специални диетични ястия (без глутен, без лактоза, вегетариански).
"Посейдон Таверна" се намира до главния басейн с изглед към морето. Ресторантът предлага модерна местна и средиземноморска кухня с прясна риба. • Работно време: 12.00 - 00.00 (обяд и вечеря)
Gourmet ресторант "Хермес" • Работно време: 19:00 - 00:00
• 24-часово обслужване на разположение срещу допълнително заплащане.

Почивка и забавления в Pomegranate Wellness Spa Hotel

Pomegranate Wellness Spa Hotel разполага с един от най-добрите СПА центрове в Гърция. СПА центърът се състои от 1 700 квадратни метра и включва плувни басейни, сауни, масажни кабинети, салони за красота, медицински кабинети и фитнес център. Дизайнът на спа центъра е уникален благодарение на участието на някои от най-талантливите дизайнери и архитекти. Стените, подовете и таваните са направени от мрамор и камък. СПА центърът е умело разделен на различни зони, а кърпите, халатите за баня, чехлите и всичко необходимо е предвидено за гостите.
• Закрит плувен басейн с морска вода • византийски хамам най-големия в Гърция (70 кв.м) • Ароматна парна баня • Баня с хималайска сол • финландска сауна • Джакузи - вани за 6 и 12 човека • Леден фонтан
• Руска баня, шокова каца със студена вода • Рефлексотерапия с чакълест път • Кнайп терапия • Тропически душ и Аромотерапия душ • Египетска баня Rasul • Фоайе • Напълно оборудвана фитнес зала • "Витамин бар" предлагащ пресни сокове и чай.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

2432лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2430лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3590лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2664лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
991лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1620лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2913лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4552лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4071лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3109лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1548лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2663лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
712лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4049лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3644лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3240лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2835лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5669лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
8798лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1776лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2106лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2754лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3294лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2775лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3109лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
7220лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1946лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
15268лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1622лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1566лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1187лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5016лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
8572лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
7672лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5348лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6479лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
7059лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2512лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
9789лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
12569лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
14170лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
8419лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
9599лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1742лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1228лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1352лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1718лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6433лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4049лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
9789лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3030лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5403лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
6284лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
12776лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3553лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
9012лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4485лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
11183лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
12478лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2595лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5347лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6438лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6885лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4049лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4859лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7719лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7719лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2025лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2430лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2508лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4210лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
15268лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6014лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
19275лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
8470лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1622лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2271лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3902лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1499лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
6926лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1910лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2787лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
34322лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7220лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
7175лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3485лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
11080лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
12598лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4863лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
9235лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4698лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
7719лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4049лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6074лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
8216лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4049лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
9006лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4049лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
16014лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2861лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5669лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
9256лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7128лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6683лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2625лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
17596лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6365лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5625лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
17004лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2406лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
10687лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
17004лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2406лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
10687лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
25505лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3978лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
12569лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
9207лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2664лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
17916лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
14351лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1861лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
10210лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
28201лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5382лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1297лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1997лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1424лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1703лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
949лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2539лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
9973лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1672лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1672лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2042лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2262лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2134лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2321лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1796лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3327лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6148лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
8654лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5240лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
7848лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5157лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5512лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
6944лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3727лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4618лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5186лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2673лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
11016лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
8751лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
9557лв
24.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3969лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3159лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3443лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5317лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2349лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6318лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3888лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
9006лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2835лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
11439лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4859лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2430лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5669лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4049лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
15383лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
16167лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5669лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
6074лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2461лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
8099лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
34070лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
8099лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
13985лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2531лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3240лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2025лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4859лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2430лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5669лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7719лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6479лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
6074лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
8099лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4049лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
11579лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2025лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
11188лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
9789лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4859лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3318лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5826лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
16466лв
8-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
9277лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4128лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6808лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
6217лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3109лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3886лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
15083лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
10741лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3146лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
8958лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
16173лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3183лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
12889лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3849лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3368лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
8419лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
7634лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
13741лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7698лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6638лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2887лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4330лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
11617лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2887лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4210лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3368лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2887лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
8179лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
19838лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
11617лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2406лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
10687лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
7217лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
8298лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
12028лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
9957лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
11617лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
9957лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5773лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
9622лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
11617лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
14016лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3257лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5477лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2331лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6365лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
10112лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
10991лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
10741лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5329лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4441лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4441лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
16134лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2630лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5538лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2390лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2042лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1969лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
836лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1115лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
844лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1969лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
10650лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2787лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
4790лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1541лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2900лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2221лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
12118лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6733лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2470лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
6433лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
7008лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2797лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4392лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3069лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
26180лв
31.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3396лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3057лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
2717лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2378лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2038лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1698лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1359лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1019лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Pomegranate, Pomegranate halkidiki, Pomegranate kasandra, Pomegranate greece, Pomegranate nea potidea, Pomegranate гърция, Pomegranate халкидики, Pomegranate касандра, Pomegranate неа потидея, Pomegranate 2023, Pomegranate цени, Pomegranate мнения, Pomegranate цени 2023, Pomegranate лято 2023, Pomegranate ранни записвания, Pomegranate last minute, Pomegranate spa, Pomegranate spa halkidiki, Pomegranate spa kasandra, Pomegranate spa greece, Pomegranate spa nea potidea, Pomegranate spa гърция, Pomegranate spa халкидики, Pomegranate spa касандра, Pomegranate spa неа потидея, Pomegranate spa 2023, Pomegranate spa цени, Pomegranate spa мнения, Pomegranate spa цени 2023, Pomegranate spa лято 2023, Pomegranate spa ранни записвания, Pomegranate spa last minute, pomegranate hotel, pomegranate hotel halkidiki, pomegranate hotel kasandra, pomegranate hotel greece, pomegranate hotel nea potidea, pomegranate hotel гърция, pomegranate hotel халкидики, pomegranate hotel касандра, pomegranate hotel неа потидея, pomegranate hotel 2023, pomegranate hotel цени, pomegranate hotel мнения, pomegranate hotel цени 2023, pomegranate hotel лято 2023, pomegranate hotel ранни записвания, pomegranate hotel last minute, pomegranate spa hotel, pomegranate spa hotel halkidiki, pomegranate spa hotel kasandra, pomegranate spa hotel greece, pomegranate spa hotel nea potidea, pomegranate spa hotel гърция, pomegranate spa hotel халкидики, pomegranate spa hotel касандра, pomegranate spa hotel неа потидея, pomegranate spa hotel 2023, pomegranate spa hotel цени, pomegranate spa hotel мнения, pomegranate spa hotel цени 2023, pomegranate spa hotel лято 2023, pomegranate spa hotel ранни записвания, pomegranate spa hotel last minute, помегранат, помегранат гърция, помегранат халкидики, помегранат касандра, помегранат неа потидея, помегранат цени, помегранат мнения, помегранат цени 2023, помегранат лято 2023, помегранат ранни записвания, хотел помегранат, хотел помегранат гърция, хотел помегранат халкидики, хотел помегранат касандра, хотел помегранат неа потидея, хотел помегранат цени, хотел помегранат мнения, хотел помегранат цени 2023, хотел помегранат лято 2023, хотел помегранат ранни записвания, спа хотел помегранат, спа хотел помегранат гърция, спа хотел помегранат халкидики, спа хотел помегранат касандра, спа хотел помегранат неа потидея, спа хотел помегранат цени, спа хотел помегранат мнения, спа хотел помегранат цени 2023, спа хотел помегранат лято 2023, спа хотел помегранат ранни записвания, помегранат спа, помегранат спа гърция, помегранат спа халкидики, помегранат спа касандра, помегранат спа неа потидея, помегранат спа цени, помегранат спа мнения, помегранат спа цени 2023, помегранат спа лято 2023, помегранат спа ранни записвания

cache load