bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Pomegranate Wellness Spa Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Pomegranate Wellness Spa Hotel - Халкидики / Касандра, Неа Потидея

Празници - Намаления и промоции

1146лв
860лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Включена закуска

11 резервации наскоро
-25%
1855лв
1392лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2742лв
2056лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-25%
2277лв
1708лв
3-6 Май
2 възрастни, 2 деца

Великден 2024
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1612лв
1209лв
3-6 Май
2 възрастни, 2 деца

Великден 2024
Включена закуска

16 резервации наскоро
-25%
3108лв
2331лв
3-6 Май
2 възрастни, 2 деца

Великден 2024
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-25%
1960лв
1470лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-25%
1125лв
844лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
963лв
722лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Включена закуска

15 резервации наскоро
-25%
770лв
578лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Включена закуска

18 резервации наскоро
-25%
1406лв
1054лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1568лв
1176лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-25%
844лв
633лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1176лв
882лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-25%
578лв
433лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Включена закуска

6 резервации наскоро
-25%

Pomegranate Spa Hotel предлага 5 звездно ниво на обслужване и е място за идеална почивка. Насладете се на красивите пейзажи, модерния дизайн и безупречното обслужване! Музикаленият фонтан пред входа на хотела всяка вечер ще ви удивлява с приказен спектакъл от светлина, звук, вода и огън. Отдайте се на очарователни гледки към Егейско море, басейни стил лагуна, уникален Spa & Wellness център, висококачествени кулинарни изживявания.

Местоположение на Pomegranate Wellness Spa Hotel, Халкидики

Pomegranate Wellness Spa Hotel * 5 се намира на едно от най-хубавите места на полуостров Касандра. Двете страни на комплекса са с изглед море. Международното летище Македония е само на 55 км.

разстояние до центъра: 1.5km

Адрес: Неа Потидея, Greece

Удобства в Pomegranate Wellness Spa Hotel

Удобства: 24 часа рецепция, ресторант а ла карт, климатик, бар, обмяна на валута, доктор (на повикване), химическо чистене, асансьор, интернет (безжичен), пералня, мини маркет, паркинг (безплатно), обслужване по стаите, събуждане по телефона.
За децата: анимационна програма, детегледачка (по заявка), детски басейн с формата на Мики Маус, детски менюта, столче за хранене, мини клуб, детска площадка
Развлечения: бар, бар на плажа и басейна, нощен клуб, музика на живо, гръцка вечер.
Спортни съоръжения: Boccia, дартс, фитнес зала, плувен басейн (открит), тенис на маса, тенис корт.
• Пясъчен плаж • Безплатни шезлонги и плажни чадъри • Безплатно плажни кърпи и кърпи за басейна • Съблекални и стаи за почивка

Стаи и настаняване в Pomegranate Wellness Spa Hotel

172 просторни стаи и апартамента са проектирани от известния архитект German Enin и предлагат на гостите избор между три различни нива на настаняване: елегантни стаи, лукс и престиж апартаменти. Всяко помещение разполага с уникално арт докосване - оригинална картина на известния художник Victor Shilov, която изобразява местни гръцки пейзажи. Удобства на помещенията:
• Климатик / отопление • Балкон или тераса • King Size или персон и половина легла • LED TV • Сателитна телевизия • CD / DVD-плейър • Минибар (срещу допълнително заплащане) • Бебешко креватче - при заявка, безплатно.
• Директен телефон • Безплатен Wi-Fi в стаята и в целия курорт • Електронен сейф • Кафе машина Nespresso (4 безплатни капсули на ден) • Хидромасажна вана или душ • Козметика за баня въз основа на зехтин
• Сешоар • Халати и чехли • Избор на възглавници • Допълнително легло (фотьойл) • Ежедневно почистване • Вечерен сервиз • Стаи за хора с увреждания

Хранене, ресторанти и барове в Pomegranate Wellness Spa Hotel

4 бара и 3 ресторанта всеки ден обслужват гостите на Pomegranate Wellness Spa Hotel. Екзотичните ястия са направени от най-добрите съставки с истинска грижа и внимание.
Основен ресторант "ЗЕВС" • Закуска: 7:00-10:00 • Вечеря: 19:00 - 21:30
Тематични вечери два пъти седмично (гръцки, италиански, азиатски). Специални диетични ястия (без глутен, без лактоза, вегетариански).
"Посейдон Таверна" се намира до главния басейн с изглед към морето. Ресторантът предлага модерна местна и средиземноморска кухня с прясна риба. • Работно време: 12.00 - 00.00 (обяд и вечеря)
Gourmet ресторант "Хермес" • Работно време: 19:00 - 00:00
• 24-часово обслужване на разположение срещу допълнително заплащане.

Почивка и забавления в Pomegranate Wellness Spa Hotel

Pomegranate Wellness Spa Hotel разполага с един от най-добрите СПА центрове в Гърция. СПА центърът се състои от 1 700 квадратни метра и включва плувни басейни, сауни, масажни кабинети, салони за красота, медицински кабинети и фитнес център. Дизайнът на спа центъра е уникален благодарение на участието на някои от най-талантливите дизайнери и архитекти. Стените, подовете и таваните са направени от мрамор и камък. СПА центърът е умело разделен на различни зони, а кърпите, халатите за баня, чехлите и всичко необходимо е предвидено за гостите.
• Закрит плувен басейн с морска вода • византийски хамам най-големия в Гърция (70 кв.м) • Ароматна парна баня • Баня с хималайска сол • финландска сауна • Джакузи - вани за 6 и 12 човека • Леден фонтан
• Руска баня, шокова каца със студена вода • Рефлексотерапия с чакълест път • Кнайп терапия • Тропически душ и Аромотерапия душ • Египетска баня Rasul • Фоайе • Напълно оборудвана фитнес зала • "Витамин бар" предлагащ пресни сокове и чай.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1888лв
1416лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
2553лв
1915лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-25%
1357лв
1018лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-25%
5967лв
4997лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-16%
4726лв
3960лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-16%
3573лв
3037лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2864лв
2434лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1509лв
1178лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-22%
2129лв
1661лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-22%
2905лв
2265лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-22%
3580лв
3043лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
4466лв
3796лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2261лв
1696лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-25%
4255лв
3192лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-25%
3147лв
2361лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1259лв
944лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1702лв
1277лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-25%
904лв
678лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-25%
2833лв
2125лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
2035лв
1526лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-25%
3830лв
2872лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-25%
860лв
645лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-25%
2056лв
1542лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-25%
1392лв
1044лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
2868лв
2295лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2336лв
1869лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1290лв
967лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-25%
3084лв
2313лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-25%
2087лв
1565лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
10915лв
9278лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
9364лв
7959лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
3404лв
2553лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-25%
2518лв
1888лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1809лв
1357лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-25%
1176лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
844лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
578лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
944лв
708лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
678лв
509лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-25%
1277лв
957лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-25%
810лв
619лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-24%
1608лв
1228лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-24%
1165лв
890лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-24%
1340лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1074лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1168лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1434лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
13020лв
11067лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
15263лв
12974лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
7244лв
5795лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
8795лв
7036лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
8452лв
7184лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
6857лв
5828лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
4475лв
3804лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
5361лв
4557лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1397лв
1117лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2593лв
2075лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-20%
1928лв
1543лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
4869лв
4110лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-16%
6110лв
5156лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-16%
3171лв
2649лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-16%
2506лв
2095лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-16%
2685лв
2282лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3350лв
2847лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
10722лв
9114лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
8950лв
7607лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2726лв
2181лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
3346лв
2677лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4195лв
3147лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-25%
1802лв
1352лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-25%
2866лв
2149лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
3770лв
2827лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-25%
1576лв
1182лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-25%
2551лв
1913лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
5780лв
4624лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
4760лв
3808лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1433лв
1146лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1876лв
1501лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
5918лв
5030лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
6938лв
5897лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
8445лв
7179лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
7205лв
6124лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
6976лв
5929лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5735лв
4875лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
9314лв
7917лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
8090лв
6877лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
7831лв
6656лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
9382лв
7975лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3217лв
2734лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
6142лв
4726лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-23%
4813лв
3707лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-23%
6701лв
5218лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-22%
7925лв
6166лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-22%
9802лв
8143лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-17%
8251лв
6858лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-17%
11029лв
9375лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
8902лв
7566лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
5979лв
5082лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4915лв
4178лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
10024лв
8520лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
8800лв
7480лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
3217лв
2734лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
1124лв
889лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-21%
2121лв
1677лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-21%
1567лв
1239лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-21%
5712лв
4570лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
6936лв
5549лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2292лв
1905лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-17%
2912лв
2419лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-17%
2077лв
1751лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-16%
2608лв
2198лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-16%
7146лв
6074лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
5728лв
4869лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
11579лв
9842лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
13573лв
11537лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
6253лв
5315лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
5012лв
4260лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
10736лв
9126лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
6356лв
5403лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
5115лв
4348лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
9185лв
7807лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3230лв
2745лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2609лв
2218лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
2990лв
2541лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2458лв
2089лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
7642лв
6495лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
9193лв
7814лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3217лв
2734лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
9079лв
7717лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
7971лв
6775лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
11187лв
9509лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
13403лв
11393лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
3753лв
3190лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4691лв
3987лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3916лв
3328лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
9042лв
7233лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
7801лв
6241лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
4803лв
3602лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
3783лв
2837лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-25%
6077лв
4558лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-25%
562лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
385лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
784лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2161лв
1729лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-20%
1164лв
931лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1607лв
1286лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
6664лв
5331лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
5712лв
4570лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
6936лв
5549лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
8092лв
6473лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
14069лв
10552лв
17-24 Юни
4 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
12828лв
9621лв
17-24 Юни
4 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-25%
9250лв
7747лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-16%
6992лв
5493лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-21%
7822лв
6554лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-16%
4010лв
3351лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-16%
5074лв
4238лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-16%
6460лв
5076лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-21%
3055лв
2578лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-16%
2435лв
2055лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-16%
5360лв
4556лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
6253лв
5315лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
9713лв
8256лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
8285лв
7042лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
5012лв
4260лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
4296лв
3651лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
2506лв
2130лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
3126лв
2657лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
6938лв
5897лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5918лв
5030лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
716лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
893лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3908лв
3322лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2506лв
2130лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
3126лв
2657лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
7719лв
6561лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
9006лв
7655лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
9049лв
7691лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
10557лв
8973лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
9713лв
8256лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
8285лв
7042лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
8392лв
7133лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
2558лв
2174лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3178лв
2701лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
10342лв
8791лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5218лв
4436лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
6459лв
5490лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2496лв
2121лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3050лв
2592лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
16469лв
13999лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
14430лв
12265лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
11694лв
9940лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
10266лв
8726лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
9079лв
7717лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
7971лв
6775лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
63113лв
50490лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
59567лв
47654лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
11159лв
9485лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
12710лв
10804лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3753лв
3190лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3217лв
2734лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1816лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1594лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
9565лв
8130лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
4475лв
3804лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
10895лв
9260лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
5361лв
4557лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4475лв
3804лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
5361лв
4557лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3894лв
3115лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
4183лв
3346лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3407лв
2726лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
4780лв
3824лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3346лв
2677лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2726лв
2181лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2314лв
1794лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-22%
14848лв
11136лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-25%
2935лв
2273лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
16089лв
12067лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
928лв
696лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1371лв
1028лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-25%
573лв
430лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-25%
1719лв
1290лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-25%
2783лв
2087лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
4113лв
3084лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-25%
464лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
287лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
2149лв
1612лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
4144лв
3108лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-25%
3036лв
2277лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
685лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
1052лв
789лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-25%
1673лв
1255лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2448лв
1836лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-25%
479лв
407лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1077лв
906лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-16%
745лв
629лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-16%
336лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
735лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
513лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1968лв
1476лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
2744лв
2058лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-25%
1348лв
1011лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-25%
578лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2000лв
1522лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-24%
1446лв
1101лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-24%
844лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
7397лв
5745лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-22%
9437лв
7326лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-22%
5766лв
4481лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-22%
1176лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
1003лв
764лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-24%
2061лв
1600лв
2-6 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-22%
1063лв
827лв
2-6 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-22%
1506лв
1170лв
2-6 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-22%
11080лв
8310лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-25%
8686лв
6515лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-25%
9750лв
7313лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1888лв
1497лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-21%
1356лв
1076лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-21%
5705лв
4536лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1589лв
1262лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-21%
2210лв
1754лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-21%
1245лв
982лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-21%
7699лв
6120лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-21%
891лв
703лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-21%
2985лв
2369лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-21%
4110лв
3268лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
2553лв
2023лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-21%
1689лв
1331лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-21%
1164лв
931лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1607лв
1286лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2161лв
1729лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-20%
964лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1297лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
698лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
3857лв
3086лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2793лв
2235лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
5187лв
4149лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-20%
1862лв
1490лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
3458лв
2766лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-20%
2571лв
2057лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2626лв
2101лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2006лв
1605лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2293лв
1834лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
3002лв
2401лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3752лв
3002лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4502лв
3602лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3439лв
2751лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2866лв
2293лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1433лв
1146лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1876лв
1501лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
5372лв
4387лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-18%
1791лв
1451лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-19%
2323лв
1880лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-19%
6923лв
5650лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-18%
5824лв
4838лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-17%
4583лв
3810лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-17%
9018лв
7492лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-17%
7590лв
6309лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-17%
16474лв
12978лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-21%
15233лв
12003лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-21%
4503лв
4312лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-4%
3437лв
2893лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-16%
4323лв
3637лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-16%
5319лв
5087лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-4%
6938лв
5897лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
9006лв
7655лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
5918лв
5030лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
10557лв
8973лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
5728лв
4869лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
7146лв
6074лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
10652лв
9055лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
12488лв
10615лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4734лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
5146лв
4374лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
7719лв
6561лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
5550лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6032лв
5128лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
9049лв
7691лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
3908лв
3322лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1388лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4466лв
3796лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1184лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
3580лв
3043лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
9826лв
8352лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
7876лв
6694лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
10652лв
9055лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
4466лв
3796лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
7719лв
6561лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
3580лв
3043лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
12488лв
10615лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
9049лв
7691лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
9652лв
8204лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1029лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
1206лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
8234лв
6999лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
6265лв
5325лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
3625лв
3081лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2916лв
2478лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
7816лв
6644лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5360лв
4556лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4296лв
3651лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
8325лв
7077лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
7102лв
6036лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
4296лв
3651лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
5360лв
4556лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5146лв
4374лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
4466лв
3796лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3580лв
3043лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
6032лв
5128лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2661лв
2262лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
3281лв
2789лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3831лв
3257лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3122лв
2654лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
6577лв
5591лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
7597лв
6457лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
5215лв
4433лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
6323лв
5374лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4096лв
3482лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
5979лв
5082лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
4915лв
4178лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
4983лв
4235лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
9551лв
7641лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
10171лв
8137лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3019лв
2566лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3639лв
3093лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
5267лв
4477лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4380лв
3723лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
11375лв
9669лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
12971лв
11025лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
6358лв
5404лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5294лв
4500лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
7979лв
6782лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
9575лв
8138лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
17870лв
14296лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
6433лв
5468лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3753лв
3190лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
9467лв
7574лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
5370лв
4564лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
7446лв
5957лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
7889лв
6311лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3916лв
3328лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
4475лв
3804лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
3356лв
2853лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
18934лв
15147лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
4021лв
3418лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
4691лв
3987лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
5361лв
4557лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
8935лв
7148лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
6265лв
5325лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
7506лв
6380лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
7506лв
6380лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
6265лв
5325лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
1790лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
29784лв
23827лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2144лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
31556лв
25245лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
6712лв
5705лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
10266лв
8726лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
11694лв
9940лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
8042лв
6836лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
20849лв
16679лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
22090лв
17672лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3132лв
2663лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
3753лв
3190лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2958лв
2456лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-17%
3579лв
2970лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-17%
6693лв
5354лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
9688лв
7750лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
8358лв
6686лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
5452лв
4361лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
17541лв
13156лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-25%
18782лв
14087лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
3891лв
3038лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-22%
3093лв
2417лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-22%
5928лв
4446лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-25%
9886лв
7671лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-22%
6371лв
4778лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
11722лв
9089лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-22%
4056лв
3159лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-22%
1741лв
1364лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-22%
5119лв
3983лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-22%
2185лв
1710лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-22%
2560лв
1991лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-22%
2028лв
1579лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-22%
1065лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1331лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1126лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
860лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
12828лв
9621лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
573лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
14069лв
10552лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
750лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
4298лв
3224лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-25%
5628лв
4221лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1433лв
1075лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-25%
1876лв
1407лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
678лв
509лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-25%
944лв
708лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1277лв
957лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-25%
629лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
452лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1583лв
1187лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-25%
2203лв
1652лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
851лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2979лв
2234лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-25%
1968лв
1476лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
2812лв
2109лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2249лв
1687лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1176лв
882лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-25%
1925лв
1444лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-25%
1540лв
1155лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-25%
578лв
433лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-25%
844лв
633лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1348лв
1011лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
2744лв
2058лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-25%
3920лв
2940лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-25%
3136лв
2352лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-25%
3698лв
2902лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-22%
1397лв
1079лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-23%
3269лв
2559лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-22%
2238лв
1738лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-22%
2942лв
2314лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-21%
1840лв
1420лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-23%
1706лв
1326лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-22%
2560лв
2005лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-22%
2900лв
2277лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-21%
3828лв
3010лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-21%
2394лв
1846лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-23%
2902лв
2253лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-22%
4788лв
3693лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-23%
4156лв
3252лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-22%
4475лв
3476лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-22%
4695лв
3683лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-22%
4936лв
3880лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-21%
3680лв
2840лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-23%
5805лв
4506лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-22%
3412лв
2651лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-22%
2794лв
2157лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-23%
10049лв
7537лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
9163лв
6872лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
8743лв
6994лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
7315лв
5852лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
7819лв
6385лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-18%
9247лв
7547лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-18%
6638лв
5548лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-16%
7862лв
6567лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-16%
6702лв
5697лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
5638лв
4793лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
7205лв
6124лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
5638лв
4793лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
6702лв
5697лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
8445лв
7179лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
7830лв
6656лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
6767лв
5752лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
7819лв
6646лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
6578лв
5591лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
4631лв
3937лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
2349лв
1997лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
5429лв
4615лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3351лв
2848лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2792лв
2374лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2234лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3602лв
3062лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2819лв
2396лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
1879лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
5638лв
4793лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
3909лв
3323лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
6702лв
5697лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
4223лв
3589лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3289лв
2796лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
18183лв
14547лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
17474лв
13979лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
10911лв
9274лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
9360лв
7956лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
29266лв
23413лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
30329лв
24263лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
35384лв
28307лв
15-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
34143лв
27315лв
15-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
6377лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
7263лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
8756лв
7443лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
9864лв
8384лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4036лв
3431лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3505лв
2979лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
3826лв
3252лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
4358лв
3704лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
9648лв
8021лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-17%
8319лв
6918лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-17%
5324лв
4347лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-18%
6211лв
5070лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-18%
4740лв
3851лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-19%
5538лв
4498лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-19%
4865лв
3926лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-19%
4156лв
3354лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-19%
4193лв
3354лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3572лв
2858лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
16099лв
12074лв
26.08-01.09
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2552лв
2041лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2995лв
2396лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
15036лв
11277лв
26.08-01.09
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
2041лв
1633лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2396лв
1917лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2303лв
1727лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-25%
3699лв
2774лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-25%
2923лв
2192лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
5757лв
4317лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
7308лв
5481лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
9247лв
6936лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-25%
2720лв
2040лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2099лв
1574лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-25%
3495лв
2622лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-25%
2497лв
1873лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-25%
4993лв
3745лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-25%
3885лв
2914лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1943лв
1457лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
1500лв
1125лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-25%
2999лв
2249лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-25%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Pomegranate, Pomegranate halkidiki, Pomegranate kasandra, Pomegranate greece, Pomegranate nea potidea, Pomegranate гърция, Pomegranate халкидики, Pomegranate касандра, Pomegranate неа потидея, Pomegranate 2024, Pomegranate цени, Pomegranate мнения, Pomegranate цени 2024, Pomegranate лято 2024, Pomegranate ранни записвания, Pomegranate last minute, Pomegranate spa, Pomegranate spa halkidiki, Pomegranate spa kasandra, Pomegranate spa greece, Pomegranate spa nea potidea, Pomegranate spa гърция, Pomegranate spa халкидики, Pomegranate spa касандра, Pomegranate spa неа потидея, Pomegranate spa 2024, Pomegranate spa цени, Pomegranate spa мнения, Pomegranate spa цени 2024, Pomegranate spa лято 2024, Pomegranate spa ранни записвания, Pomegranate spa last minute, pomegranate hotel, pomegranate hotel halkidiki, pomegranate hotel kasandra, pomegranate hotel greece, pomegranate hotel nea potidea, pomegranate hotel гърция, pomegranate hotel халкидики, pomegranate hotel касандра, pomegranate hotel неа потидея, pomegranate hotel 2024, pomegranate hotel цени, pomegranate hotel мнения, pomegranate hotel цени 2024, pomegranate hotel лято 2024, pomegranate hotel ранни записвания, pomegranate hotel last minute, pomegranate spa hotel, pomegranate spa hotel halkidiki, pomegranate spa hotel kasandra, pomegranate spa hotel greece, pomegranate spa hotel nea potidea, pomegranate spa hotel гърция, pomegranate spa hotel халкидики, pomegranate spa hotel касандра, pomegranate spa hotel неа потидея, pomegranate spa hotel 2024, pomegranate spa hotel цени, pomegranate spa hotel мнения, pomegranate spa hotel цени 2024, pomegranate spa hotel лято 2024, pomegranate spa hotel ранни записвания, pomegranate spa hotel last minute, помегранат, помегранат гърция, помегранат халкидики, помегранат касандра, помегранат неа потидея, помегранат цени, помегранат мнения, помегранат цени 2024, помегранат лято 2024, помегранат ранни записвания, хотел помегранат, хотел помегранат гърция, хотел помегранат халкидики, хотел помегранат касандра, хотел помегранат неа потидея, хотел помегранат цени, хотел помегранат мнения, хотел помегранат цени 2024, хотел помегранат лято 2024, хотел помегранат ранни записвания, спа хотел помегранат, спа хотел помегранат гърция, спа хотел помегранат халкидики, спа хотел помегранат касандра, спа хотел помегранат неа потидея, спа хотел помегранат цени, спа хотел помегранат мнения, спа хотел помегранат цени 2024, спа хотел помегранат лято 2024, спа хотел помегранат ранни записвания, помегранат спа, помегранат спа гърция, помегранат спа халкидики, помегранат спа касандра, помегранат спа неа потидея, помегранат спа цени, помегранат спа мнения, помегранат спа цени 2024, помегранат спа лято 2024, помегранат спа ранни записвания

cache load